Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "قط" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
قط kat'iyen (Hiçbir zaman.) قَطّ
قط dünyada (hiçbir zaman, hiçbir biçimde.) قَطّ
قط hiç (bir cevap verilmek istenmediğinde cevap cümlesinin başına getirir) قَطّ
قط asla (Hiçbir zaman, hiçbir biçimde.) قَطّ
قط budamak (Daha düzgün biçim vermek için bitkinin dallarını kesmek.) قَطَّ
قط sadece (Yalnızca, ancak) قَطْ
قط tekir (Kül renginde olan bir çeşit kedi) قِطّ
قط kedi (kedigillerden, küçük memeli hayvan.) قِطّ