Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "علم" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
علم alâmet (Belirti, Işaret, iz, nişan, alâmet) عَلَم
علم tavşan dudağı (Yarık dudak) عَلَم
علم emare (Işaret, iz, belirti) عَلَم
علم liva (sancak, bayrak) عَلَم
علم alem (Bayrak, minare, kubbe.) عَلَم
علم sancak (Bayrak) عَلَم
علم mösyö (Fransızcada erkeklere verilen bir ünvan) عَلَم
علم amblem (Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, belirtke.) عَلَم
علم belirti (Alâmet, nişan) عَلَم
علم bey (Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü) عَلَم
علم efendi (özel adlardan sonra kullanılan bir unvan, (bey) gibi) عَلَم
علم centilmen (iyi arkadaşlık eden, görgülü, kibar) عَلَم
علم eğitmek (terbiye etmek, öğretmek) عَلَّمَ
علم okutmak (okumasını, öğrenmesini sağlamak.) عَلَّمَ
علم öğretmek (Bilgi, beceri kazandırmak) عَلَّمَ
علم damgalamak (bir şeyin üzerine damga ile işaret yapmak, damga vurmak.) عَلَّمَ
علم ulemalık (Bilginlik, âlimlik.) عِلْم
علم anlık (Duyu ve iradeden ayrı olarak düşünülen bilme melekesi, anlama gücü, müdrike, entelekt.) عِلْم
علم irfan (Bilme, anlama.) عِلْم
علم eksperlik (uzmanlık) عِلْم
علم ilim (Bilim.) عِلْم
علم entelekt (akıl, zihin, idrak) عِلْم
علم aşina (Bildik, tanıdık.) عِلْم
علم aşinalık (Tanıma, birini bilme, tanışıklık.) عِلْم
علم vukuf (Anlama, bilme.) عِلْم