Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "رن" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
رن tınlamak (Tın sesi sürüp gitmek.) رَنَّ
رن cayırdamak (ses çıkararak yanmak veya yırtılmak) رَنَّ
رن cızlamak (cız diye ses çıkarmak) رَنَّ
رن uğuldamak (Sürekli boğuk ve kalın ses çıkarmak.) رَنَّ
رن çınlamak (Çın diye ses çıkarmak.) رَنَّ