Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "تنظيم" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
تنظيم diyagram (herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik.) تَنْظِيم
تنظيم tesviye (Düzleme.) تَنْظِيم
تنظيم düzence (sıkı düzen, disiplin.) تَنْظِيم
تنظيم güdüm (yönetmek işi, idare.) تَنْظِيم
تنظيم zapturapt (Sıkı düzen, disiplin.) تَنْظِيم
تنظيم sıkı düzen (Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması) تَنْظِيم
تنظيم koordinasyon (Eş güdüm.) تَنْظِيم
تنظيم tasnif (Bölümleme, ayırma) تَنْظِيم
تنظيم dizim (dizilmek işi.) تَنْظِيم
تنظيم intizam (Düzen ve tertip.) تَنْظِيم
تنظيم tertibat (Düzen.) تَنْظِيم
تنظيم tanzim (Sıraya koyma, düzeltme.) تَنْظِيم
تنظيم tertip (Düzene koyma.) تَنْظِيم
تنظيم aranjman (Düzenleme.) تَنْظِيم
تنظيم kombinezon (Bir işi başarıya ulaştırmak için alınan önlemler, düzenleme.) تَنْظِيم
تنظيم nizam (Düzen.) تَنْظِيم
تنظيم zabıt (zapt ,tutanak) تَنْظِيم
تنظيم tertip (Düzenleme.) تَنْظِيم
تنظيم tertibat (Ön hazırlık.) تَنْظِيم
تنظيم disiplin (sıkı düzen, zapturapt.) تَنْظِيم
تنظيم düzen (belli yöntem, uyum, nizam, sistem.) تَنْظِيم
تنظيم desen (belirli çizgilerle gösterme, tasvir.) تَنْظِيم