Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "بسط" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
بسط sermek (Açarak yaymak veya döşemek) بَسَطَ
بسط yaymak (Bir çok kimseye duyurmak.) بَسَطَ
بسط şenlendirmek (Neşelendirmek) بَسَطَ
بسط düzlemek (düzlem durumuna getirmek.) بَسَطَ
بسط kolaylaştırmak (Kolay duruma getirmek.) بَسَّطَ
بسط sadeleştirmek (Yalınlaştırmak) بَسَّطَ
بسط basitleştirmek (Gereksiz ayrıntılardan arıtarak sade duruma getirmek) بَسَّطَ
بسط uzatmak (uzatmasına sebep olmak, temdit etmek..) بَسَّطَ
بسط sermek (Açarak yaymak veya döşemek) بَسَّطَ
بسط kıvanç (Sevinç.) بَسْط
بسط neşe (Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç.) بَسْط
بسط mürüvvet (Çocuğun doğumu evlilliği gibi olaylardan duyulan sevinç) بَسْط
بسط ferah (Sıkıntısız, sevinçli olma durumu.) بَسْط
بسط haz (hoşa giden duygulanma, hoşlanma) بَسْط
بسط keyif (Canlılık, tasasızlık, hoş vakit geçirme.) بَسْط
بسط mutluluk (Ongunluk, saadet) بَسْط
بسط memnuniyet (Sevinç, sevinme, kıvanç) بَسْط
بسط memnunluk (Sevinç, sevinme, kıvanç) بَسْط
بسط ferahlık (ferah olma durumu.) بَسْط
بسط sevinç (İstenen bir şeyin olmasından dolayı duyulan çoşku) بَسْط