Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "اضطراب" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
اضطراب çıngar (Gürültü.) اِضْطِراب
اضطراب hengâme (patırtı, gürültü, kavga.) اِضْطِراب
اضطراب merak (Kaygı, tasa) اِضْطِراب
اضطراب fesat (Kargaşalık, ara bozuculuk.) اِضْطِراب
اضطراب kargaşa (Karışıklık, düzensizlik.) اِضْطِراب
اضطراب huzursuzluk (huzursuz olma durumu) اِضْطِراب
اضطراب dağdağa (gürültü patırtı.) اِضْطِراب
اضطراب tertipsizlik (Düzensizlik.) اِضْطِراب
اضطراب Arap saçı (Çözümlenemeyecek kadar karışık durum.) اِضْطِراب
اضطراب karışıklık (karışık olma durumu.) اِضْطِراب
اضطراب endişe (tasa, kaygı, kuşku, korku) اِضْطِراب
اضطراب gürültü (patırtı, şamata.) اِضْطِراب
اضطراب keşmekeş (Karışık olma durumu.) اِضْطِراب
اضطراب tedirginlik (Tedirgin olma durumu) اِضْطِراب
اضطراب çalkantı (Kargaşa ve bunalımın yol açtığı karışıklık.) اِضْطِراب
اضطراب perişanlık (perişan olma durumu.) اِضْطِراب