Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "استيعاب" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
استيعاب telâkki (Anlayış, görüş.) اِسْتِيعاب
استيعاب izan (Anlayış, anlama.) اِسْتِيعاب
استيعاب genişlik (geniş olma durumu.) اِسْتِيعاب
استيعاب buluğ (Erin olma, baliğ olma) اِسْتِيعاب
استيعاب anlayış (Zihniyet, telâkki, anlama biçimi.) اِسْتِيعاب
استيعاب algı (Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.) اِسْتِيعاب
استيعاب zihin (anlayış, kavrayış) اِسْتِيعاب