Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "أو" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
أو veyahut (Veya.) أَوْ
أو veya (Aynı değerde tutulan iki şeyin arasına konulan bağlaç.) أَوْ
أو yoksa (Bir düşüncenin ters olma durumunu anlatır.) أَوْ
أو yahut (Veya manasında bir edat.) أَوْ